Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!