Kalenderen

Tirsdag den 1. november
kl. 17.00 – 18.45. Ankomst fra 16.30
Samtale ud fra Det Nye Testamente

Mandag den 7. november
kl.  17.00 – 17.45
WCCM-meditation

Søndag den 13. november 2016
Efterårsvandring fra Brenderup Kirke

Mandag den 14. november
kl. 14.30 eller 15.30 – ca. 21.00
Stille timer på klosteret

Søndag den 27. november
Adventsvandring fra Kirkeby Kirke til Østre Skerninge Kirke. 

Mandag den 5. december
kl. 17.00 – 17.45
WCCM-meditation

Tirsdag den 6. december
kl. 17.00 – 18.45. Ankomst fra 16.30
Samtale ud fra Det Nye Testamente

Lørdag den 17. december
kl. 14.00
Adventsarrangement

Søndag den 8. januar 2017
Nytårsvandring Nyborg-Vindinge-Kullerup

 

– en forening for alle med interesse for kristen spiritualitet