Kalenderen

Søndag den 2. oktober 2016
Pilgrimsvandring fra Jordløse Kirke

Tirsdag den 11. oktober
kl. 17.00 – 18.45. Ankomst fra 16.30
Samtale ud fra Det Nye Testamente

Tirsdag den 1. november
kl. 17.00 – 18.45. Ankomst fra 16.30
Samtale ud fra Det Nye Testamente

Søndag den 13. november 2016
Efterårsvandring fra Brenderup Kirke

Søndag den 27. november
Adventsvandring fra Kirkeby Kirke til Østre Skerninge Kirke. 

Tirsdag den 6. december
kl. 17.00 – 18.45. Ankomst fra 16.30
Samtale ud fra Det Nye Testamente

Lørdag den 17. december
kl. 14.00
Adventsarrangement

 

– en forening for alle med interesse for kristen spiritualitet