Kategoriarkiv: Bøn

Retræte med Kristuskransen

Onsdag den 6. juni kl. 16.00 med ankomst fra kl. 15.00 til
fredag den 8. juni kl. 13.00

Sted: Dalum Kloster

Retræte er at trække sig tilbage fra alt det, der fylder i hverdagen, for at kunne vende al sin opmærksomhed mod Gud. Derfor foregår retræten i stilhed, og glæden ved at bruge stemmen til at synge ved andagterne, bliver det større.  Også måltiderne foregår i stilhed. Så får maden den fulde opmærksomhed.

Klosteret ligger midt i byen og dens larm, men det er også et stilhedens sted, hvor det er selvfølgeligt for beboerne, at der er gæster, der holder retræte i stilhed.

Retrætens andagter holdes ud fra Kristuskransen. Ved hver andagt er tekster og salmer valgt til en enkelt af perlerne, og der bliver en bønsvandring med kransen i klosterets store park.

Hvis man ikke kender Kristuskransen i forvejen, er retræten en god måde at lære den at kende på.

Deltagerantal: maks 12

Ledere: Anna Maria Andersson og Kirsten Clement

Pris: 1000 kr.  Medlemmer 900 kr.

Tilmelding senest onsdag den 30. maj
ved  mail til kasserer@centerforkristenspiritualitet.dk
og indbetaling på reg.nr. 9682 konto 0000791571
eller MobilePay 60 71 25 10.

Tilmeldingen er først gældende ved betalingen.
Ved afbud senest 30/5 tilbagebetales beløbet.

Fasteretræte og fastebog

Fasteretræte

Den 14. februar 2018 er det Askeonsdag, den dag som indleder de 40 dages faste op til Påske.
Fasteretræten er en åndelig retræte med daglig læsning, bøn og meditation.  Hvis man ønsker det, kan man individuelt knytte fysisk faste til.

Fasteretræten tænkes at foregå sådan, at vi starter i fællesskab med andagten askeonsdag kl. 17.00, hvorefter hver især fortsætter på egen hånd, med bevidstheden om at være med i et usynligt fællesskab.

Fastebog og musik

Der er udarbejdet en Fastebog til brug i de 40 dage med artikler, tekster, bønner og musik. Fastebogen kan downloades gratis her:  Fastebogen
og det samme kan musik og meditation til fasteretræten 

Derudover er der flere musikfiler indspillet af Mette Flensted.
gå til musiksiden

WCCM – kristen meditation

Mandage kl. 17.00 – 17.45

Altid første mandag i februar, marts, april og maj måned
og i september, oktober, november og december måned. 

Ved sammenfald med helligdage flyttes meditationen til mandagen efter.

Datoer i 2018:
Den 5. februar
Den 5. marts
Den 9. april  – (den 2. april er 2. påskedag)
Den 7. maj
Den 3. september
Den 1. oktober
Den 5. november
Den 3. december
 

Sted:
Dalum Klosters kirke
Indgangen til kirken findes på højre side i gården foran klosteret.
Kom gerne i god tid.

WCCM meditation er nutidig kristen meditation med rødder i ørkenfædrene.
Alle er velkomne – med og uden erfaring i meditation. Vi starter hver gang med en instruktion.

Ingen tilmelding.

Medbring evt. et tæppe – der kan være køligt i kirken.

Vi opfordrer til at medbringe et lille beløb (f.eks. 10-20 kr.) til kirkebøssen
– som tak for lån af kirken. Pengene går bl.a. til indkøb af blomster til kirken.

Læs mere om kristen meditation på kristenmeditation.org og wccm.org
eller ring/skriv til Annemarie 61 27 72 36 og Flemming 40 29 77 35.