Bestyrelsen

Bestyrelsen for Center for Kristen Spiritualitet består af 10 medlemmer.

Efter generalforsamlingen den 12. november 2022 består bestyrelsen af følgende:

Anne Birgitte Reiter, domprovst i Maribo

Pernille Svendsen, sognepræst i Sanderum Sogn

Kirsten Clement, tidl. sognepræst

Marie Holm, sognepræst i Næsby Sogn

Anna Maria Andersson, tidl. viceskoleleder

Inger Solveig Nissen, sognepræst i Bogense-Grindløse-Klinte-Nr. Sandager Sogne

Hanne Wolfsberg, menighedsrådsformand i Horne Sogn

Thomas Frovin, sognepræst i Apostelkirken, København

Dorthe Tofte-Hansen, sognepræst i Dalum Sogn

Christiane Hach, tidl. seminarielærer

Der blev desuden valgt fire suppleanter:

Malene Fenger-Grøndahl, Kevin McLaughlin, Peter Jacobsen, Rie Lykke Aagaard