Bestyrelsen

Bestyrelsen for Center for Kristen Spiritualitet har følgende medlemmer:

Formand: Domprovst Anne Birgitte Reiter
Næstformand: sognepræst Sanne Johansen
Kasserer: tidl. sognepræst Kirsten Clement
Sekretær: sognepræst Marie Holm
Anders Herskind
Tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson
Meditationsleder Anne Katrine Rask
Musiker Mette Flensted
Sognepræst Pernille Svendsen
Sognepræst Peter Grønlykke

Suppleanter:
Kordegn og cand.teol. Inger Solveig Nissen
Tidl. sognepræst Carsten Dybkjær