Bestyrelsen

Bestyrelsen for Center for Kristen Spiritualitet består af 10 medlemmer.

Efter generalforsamlingen den 5. marts 2022 er bestyrelsen sammensat således:

Formand Anne Birgitte Reiter, domprovst i Maribo

Næstformand Pernille Svendsen, sognepræst i Sanderum Sogn

Kasserer Kirsten Clement, tidl. sognepræst

Sekretær Marie Holm, sognepræst i Næsby Sogn

Sanne Johansen, tidl. sognepræst

Anna Maria Andersson, tidl. viceskoleleder

Mette Flensted, musiker

Inger Solveig Nissen, sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde

Hanne Wolfsberg, menighedsrådsformand i Horne Sogn

Thomas Frovin, sognepræst i Apostelkirken, København

Suppleanter:

Dorthe Tofte-Hansen, sognepræst i Dalum Kirke