Bestyrelsen

Bestyrelsen for Center for Kristen Spiritualitet har følgende medlemmer:
Formand: Domprovst Anne Birgitte Reiter
Næstformand: sognepræst Sanne Johansen
Kasserer: tidl. sognepræst Kirsten Clement
Sekretær: sognepræst Marie Holm
Tidl. viceskoleleder Anna Maria Andersson
Menighedsrådsformand Gudmund Bager – billede mangler
Sognepræst Lars Højland
Musiker Mette Flensted
Sognepræst Pernille Svendsen
Sognepræst Peter Grønlykke

Suppleanter:
Kordegn Inger Solveig Nissen
Meditationsleder Anne Katrine Rask

– en forening for alle med interesse for kristen spiritualitet