Menneskets plads i skabelsen

3 fyraftensmøder på Dalum Kloster

torsdag den 22. februar
torsdag den 15. marts
torsdag den 19. april
kl. 17.00 – 19.00

Foredragsrække med 3 oplæg om mennesket og dets placering i  universet. Menneskets, jordens og universets historie belyses ud fra videnskab og den kristne kulturarv.

Ved Kevin McLaughlin

Kevin er irsk, tidligere katolsk præst og har levet i et klosterfællesskab i 30 år. Han har arbejdet i mange sogne og har ledet retræter i Irland og England foruden at have været missionær i Zambia og Brasilien. Han har en master i økologi og religion. Han bor nu i Maribo, hvor han har fået ansættelse i Pilgrimshuset. Kevin er ved at lære dansk, men foredragene vil blive holdt på (langsomt) engelsk med mulighed for at få oversat, hvis der er noget, man ikke forstår. Kevin sætter pris på dialog med tilhørerne. Han fortæller om foredragsrækken:

Vi skal se på nogle af de mange spørgsmål og udfordringer, som planetens tilstand rejser og på status for vores viden om universets og menneskets oprindelse. Det vil vi gøre i dialog med den kristne tradition og spiritualitet, vi vil forsøge at nå til en større forståelse af menneskets plads i skabelsen – til fælles gavn. Vigtige inspiratorer for mig er: Denis Edwards, Thomas Berry og Elizabeth Johnson.

Pris: 50 kr. Dette inkluderer en let servering med kaffe eller te, brød og ost.

Tilmelding
Senest tre dage før ved mail til kasserer@centerforkristenspiritualitet.dk
Hvis mail ikke er mulig, da sms på mobil 60 71 25 10.

Betaling:
sker forud
konto 9682 – 791571
Skriv venligst dato eller arrangementets titel i beskedfeltet.
(Navn og postadresse fremgår af bankens oplysninger).

eller med MobilePay: 60 71 25 10
Skriv venligst dato eller arrangementets titel i beskedfeltet.
(ved betaling med MobilePay oplyser banken kun navn og de sidste fire cifre i telefonnummeret. Derfor er tilmelding  med mail (evt. sms) vigtig, så det er muligt at kontakte dig.)

Tilmeldingen er først gældende ved betalingen.
Ved afbud senest tre dage før tilbagebetales beløbet.