Praktisk information

Mødested:
Dalum Kloster
Dalumvej 105
5250 Odense SV

Kontonummer:
9682  –  791571

MobilePay: 89354

Tilmelding:
Ved centerets arrangementer sker tilmelding ved henvendelse til
kasserer Kirsten Clement – helst på mail:
kasserer@centerforkristenspiritualitet.dk
ellers på mobil 60 71 25 10 – helst sms.

Kvittering for tilmelding og betaling sendes pr. mail.

Ved arrangementer med deltagerbetaling er tilmeldingen først gældende, når betalingen er modtaget på centerets konto.
Skriv venligst dato eller arrangementets titel i beskedfeltet.
(Navn og postadresse fremgår af bankens oplysninger.)

Ved afbud senest tre dage før tilbagebetales beløbet.

Alle arrangementer er åbne for alle, men stemmeret på generalforsamlingen kræver medlemskab i mindst et år.

Medlemskab:
Personligt medlemskab koster 100 kr. årligt.
Støttemedlemskab for foreninger, menighedsråd m.v.  500 kr. årligt.