Båndet

Båndet er et åbent tros-, bøns- og klosterfællesskab stiftet i 2020 af bestyrelsen for Center for Kristen Spiritualitet.

Båndet er for alle åndeligt søgende mennesker, der har interesse i at komme dybere ind i den kristne tro ved at binde sig til et fællesskab, som hjælper til at fastholde bønnen og udvide mulighederne for yderligere trospraksis.

Inspirationen stammer fra klosterbevægelserne, men er tilpasset det moderne menneskes hverdagsliv, så alle har mulighed for at være med i større eller mindre grad alt efter lyst og behov. Rækkevidden af det personlige løfte sættes derfor kun af én selv. Det kan gå fra blot at bede for de andre i fællesskabet til en varig forpligtelse på kontinuerligt at deltage i forskellige andagter, meditationer, gudstjenester og retræter både i og uden for Center for Kristen Spiritualitets regi.

Fællesskabets praksis

Hjertet i fællesskabet er de månedlige “bånds”-gudstjenester, hvor vi hver gang samles omkring salmesang og bibelske tekster og bønner, som er udvalgt og skrevet særligt til anledningen. Andagterne ledes af enten en præst eller en lægmand udvalgt af fællesskabet. Det er muligt at blive en del af “bånds”-fællesskabet under en andagt, hvor man modtager båndet under en særlig del af gudstjenesten. Husk at give besked til andagtslederen om dit ønske på forhånd.

Alle er velkomne til andagterne, også ikke-kristne og dem, der ikke har lyst til at få et bånd eller blive en fast del af fællesskabet.

Den enkeltes praksis

Åndedraget i fællesskabet er den enkeltes egen praksis imellem andagterne, hvor man først og fremmest forpligter sig på at bede for de andre i fællesskabet.

Det kan variere fra person til person, hvor meget tid og overskud, der er til bønspraksis i hverdagen. Det kan ske tilfældigt i løbet af dagen, når man ser på båndet om sit håndled.

Det kan ske hver dag kl. 12.00, hvor man ved, at andre i fællesskabet beder på samme tid som én selv. Kl. 12.00 er den tid på dagen, hvor man igennem århundreder har holdt sekst (middagsbøn) som en del af de traditionelle tidebønner.

Det kan ske til den ugentlige søndagsgudstjeneste, før eller efter læsning i Bibelen, under meditation eller yoga, på stilledage eller pilgrimsvandringer mm.

Vi lægger her på hjemmesiden inspiration til både forskellig bønspraksis og idéer til udvidelse af løftet med f.eks. ugentlige nadvergudstjenester eller årlige retræter.

Båndet

Båndet fås i de liturgiske farver; hvidt, rødt, sort, grønt og lilla. Det er knyttet af bomuldsgarn og koster 100 kr. inkl. et års medlemskab af Center for Kristen Spiritualitet.

Samtaler, sjælesorg og åndelig vejledning

Efter hver månedlig andagt er der mulighed for at samles kort med de andre deltagere. Her tager man en runde, hvor alle får en mulighed for at fortælle meget kort om deres indtryk fra andagten, egne erfaringer med tro og bøn siden sidste gang eller lign. Det er også muligt at deltage uden selv at sige noget. Der må ikke kommenteres på de andre deltageres udsagn.

Har man brug for yderligere samtale, sjælesorg eller åndelig vejledning kontaktes én af præsterne i bestyrelsen for Center for Kristen Spiritualitet.