Bestyrelsen

Bestyrelsen for Center for Kristen Spiritualitet består af 10 medlemmer.

Efter generalforsamlingen den 18. november 2023 og en ændring i bestyrelsens sammensætning den 11. januar 2024 består bestyrelsen nu af følgende:

Formand Anne Birgitte Reiter, domprovst i Maribo

Næstformand Marie Holm, sognepræst i Næsby Sogn

Sekretær og kasserer Kirsten Clement, tidl. sognepræst

Anna Maria Andersson, tidl. viceskoleleder

Christiane Hach, tidl. seminarielærer

Dorthe Tofte-Hansen, sognepræst i Dalum Sogn

Hanne Wolfsberg, menighedsrådsformand i Horne Sogn

Inger Solveig Nissen, sognepræst i Bogense-Grindløse-Klinte-Nr. Sandager Sogne

Karina Gøhns

Kevin McLaughlin

Suppleant:

Rie Lykke Aagaard