Bestyrelsen

Bestyrelsen for Center for Kristen Spiritualitet består af 10 medlemmer.

Efter generalforsamlingen den 12. november 2022 og en ændring i bestyrelsens sammensætning den 23. januar består bestyrelsen nu af følgende:

Formand Anne Birgitte Reiter, domprovst i Maribo

Næstformand Pernille Svendsen, sognepræst i Sanderum Sogn

Sekretær Kirsten Clement, tidl. sognepræst

Anna Maria Andersson, tidl. viceskoleleder

Christiane Hach, tidl. seminarielærer

Dorthe Tofte-Hansen, sognepræst i Dalum Sogn

Hanne Wolfsberg, menighedsrådsformand i Horne Sogn

Inger Solveig Nissen, sognepræst i Bogense-Grindløse-Klinte-Nr. Sandager Sogne

Marie Holm, sognepræst i Næsby Sogn

Peter Jacobsen, sognepræst i Skt. Hans Sogn, Odense

Suppleanter:

Malene Fenger-Grøndahl, Kevin McLaughlin, Rie Lykke Aagaard