Formål

Centerets formål lyder sådan:

1. Centeret vil fremme kristen spiritualitet i dens mangfoldighed og give inspiration til menneskers åndelige liv gennem retræter, andagter, pilgrimsvandringer, kurser, foredrag, udgivelser m.v.

2. Centeret skal understøtte arbejdet med at udvikle den liturgiske fornemmelse både hos præster og lægfolk.

3. Centeret skal understøtte arbejdet med at nytænke traditionen.

Skriv et svar