Om Center for Kristen Spiritualitet

Seks fynske sognepræster, en emeritus samt en musiker, tog initiativ til centeret, som tilbyder forskellige former for kristen spiritualitet: Retræte, meditation, pilgrimsvandring, gudstjeneste, foredrag samt udgivelser og refleksioner over praksis.

Centeret er økumenisk, dvs. åbent for alle anerkendte kristne kirkesamfund. Ønsket var at finde et sted, hvor der kunne tilbydes undervisning til en bredere kreds.

Formålet er at fremme kristen spiritualitet i dens mangfoldighed og give inspiration til menneskers åndelige liv. Centeret skal understøtte arbejdet med at udvikle den liturgiske fornemmelse både hos præster og lægfolk samt understøtte arbejdet med at nytænke traditionen.

Centeret samarbejder med Fynsk Pilgrimsvandring og en lokal gruppe under WCCM.

Se også:

Pilgrimsvandring

Bestyrelsen

Formålsparagraffen