En corona-virus bøn

Jesus Kristus, du som rejste gennem byer og landsbyer og helbredte al sygdom og svaghed. På din befaling blev syge gjort raske. Kom os til undsætning nu, midt I denne verdens omspændende spredning af coronavirus, så vi må erfare din helende og helbredende kærlighed.

Helbred dem som er syge og som lider på grund af den nye virus. At de må genvinde kræfter og styrke og godt helbred gennem dygtige lægers omsorg, hjælp og medicin.

Hel frygten i os, så det ikke forhindrer os i at samarbejde med vores naboer og andre nationer og yde hinanden den nødvendige hjælp.

Helbred os fra al stolthed, så vi ikke tror vi er usårlige, overfor en sygdom, som ikke kender nogle grænser.

Jesus Kristus, helbreder og sjælesørger, i alle ting, vær ved vores side i disse tider af usikkerhed, utryghed og sorg over det, der bliver ødelagt for os i hverdagen.

Vær med dem, som er døde på grund af virus. Må de finde fred og hvile hos dig.

Vær med de familier, som er ramt og har mistet en af deres kære. Giv dem beskyttelse mod fortvivlelse og afmagt. Imens de sørger og er fulde af bekymring, lad dem erfare din fred.

Vær med alle læger, sygeplejersker, forskere, og alle inden for sundhedsvæsnet, som forsøger at afhjælpe, helbrede og hjælpe de mennesker som er smittede og som derved risikerer deres eget liv og helbred. Må de få din beskyttelse og mod til at gøre deres arbejde.

Vær med vores lands ledere og alle, som har ansvar og opgaver ud over hele verden. At de må handle til verdens bedste og menneskers beskyttelse. Giv dem visdom og indsigt til at handle klogt og omsorgsfuldt, så de kan tjene verdens befolkning på langt sigt, så nye udbrud og smitte kan forhindres. Må de arbejde sammen til hele verdens og menneskehedens bedste.

Om vi er hjemme eller i udlandet, giv os mod og håb til at komme igennem denne krise, med syge, lidende og bange omkring os. Beskyt vores kirker, menigheder, ansatte og præster, så de kan være der for mennesker i denne tid. Herre, Jesus Kristus, vær hos os i al vores bekymring og frygt.

Må livets Gud vandre sammen med os. Den opstandne Herre Jesus Kristus være ved vores side og Guds fornyende Helligånd give os håb og trøst til vores liv med hinanden. Amen.

Forf. Brian P de Burca, Dublin

Dansk oversættelse ved Pernille Svendsen.